Klachten

Uiteraard doet VI-Travel er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en jouw reis goed te laten verlopen.  Mocht je desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dien je direct contact met ons op te nemen.

Mocht het probleem zich voordoen tijdens jouw reis, bel dan direct met het door VI-Travel in de reisbescheiden verstrekte noodnummer. Waar mogelijk trachten wij het probleem op dat moment direct op te lossen.

Klachten die betrekking hebben op jouw reis en die niet direct gemeld zijn zoals hierboven staat vermeld, zullen na terugkomst niet meer in behandeling worden genomen.

Indien je na afloop van de reis van mening bent dat de klacht onvoldoende is opgelost, dan dien je deze  binnen 10 werkdagen bij VI-Travel schriftelijk per aangetekende post of e-mail (info@vi-travel.nl) in te dienen. Na deze termijn zal de klacht niet meer in behandeling genomen worden.

Overige klachten die zich niet tijdens de reis voordoen dien je schriftelijk bij VI-Travel in te dienen per aangetekende post of per e-mail (info@vi-travel.nl).

VI-Travel reageert schriftelijk binnen 10 werkdagen op de door jouw ingediende klacht.